λήξη

Tag

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων τουδιδακτικού έτους 2023-2024:α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων τωνΕνιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων(δημόσιων και ιδιωτικών) της Χώρας, η 29η Μαΐου 2024,ημέρα Τετάρτη.β. Των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων...
Read More