"ΚΕΛΕΥΘΕΙΑ"

Θερινή προετοιμασία

Για τους μαθητές της Γ ΄ Λυκείου επιτυγχάνεται:

 • Η κάλυψη μεγάλου μέρους εξεταστέας ύλης, ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή της ήδη από τον Φεβρουάριο.
 • Οργάνωση χρόνου και μεθοδικότητα μελέτης με εξατομικευμένο πρόγραμμα διαβάσματος.
 • Εμπέδωση γνωστικού αντικειμένου.
 • Κατανόηση και εξοικείωση με τα νέα θέματα Πανελληνίων.
 • Σωστή διαχείριση χρόνου κατά την προσομοίωση διαγωνισμάτων.

Οφέλη και για τους μαθητές Β΄ & Α΄ Λυκείου:

 • Άρτια προετοιμασία για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Κάλυψη ακαδημαϊκών κενών.
 • Διαχείριση χρόνου με αποτελεσματικές ώρες μελέτης.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων στις δομές μιας σύγχρονης εκπαίδευσης:
  • Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας
  • Ενσυναίσθηση
  • Κοινωνικές δεξιότητες

Κλειδιά για την κατεύθυνση και τν κατάλληλη επαγγελματική επιλογή!

Υλικά επιτυχίας

 • Ολιγομελή τμήματα .
 • Εξατομικευμένη διδασκαλία .
 • Προσωπικό πρόγραμμα διαβάσματος – έλεγχος τήρησης χρονοδιαγράμματος .
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός .
 • Δωρεάν επιπλέον ώρες διδασκαλίας για επανάληψη παλαιότερων γνώσεων, αφομοίωση καινούριων και κάλυψη τυχόντων κενών.
 • Ψυχοσυναισθηματική στήριξη- αντιμετώπιση άγχους.
 • Εξειδίκευση στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.
 • Προσφέρουμε διδακτικό υλικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
 • Ακολουθούμε σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας- πραγματοποιούμε μαθήματα δια ζώσης ή διαδικτυακά μαθήματα για κάθε τάξη εξίσου ποιοτικά.