Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

O Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την πληροφόρησή τους σχετικά με τις επαγγελματικές διεξόδους, την ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική αποκατάσταση και την αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό «γίγνεσθαι».

Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που διανύουμε μια περίοδο ραγδαίων και έντονων κοινωνικών –και οικονομικών αλλαγών, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ο επαγγελματικός προσανατολισμός καθίσταται σημαντικό εργαλείο ορθολογικής επιλογής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Το τρίπτυχο πάνω στο οποίο έχει δομηθεί η φιλοσοφία του είναι:

1. Αναγνώριση των κλίσεων των μαθητών
2. Πληροφόρηση
3. Συμβουλευτική

Το τρίπτυχο πάνω στο οποίο έχει δομηθεί η φιλοσοφία του είναι:

1. Αναγνώριση των κλίσεων των μαθητών
2. Πληροφόρηση
3. Συμβουλευτική

Στη σημερινή εποχή των συνεχών απαιτήσεων, της πολυπλοκότητας και των ραγδαίων εξελίξεων και αλλαγών, το  φροντιστήριό μας  αναγνωρίζει τη σημασία της κατάλληλης επιλογής αντικειμένου σπουδών,  που θα οδηγήσει στη συνέχεια σε μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Με γνώμονα την αγάπη μας για τα παιδιά και έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια στη συνειδητοποίηση της προσωπικότητας, του χαρακτήρα και των αξιών των μαθητών μας, πιο αναλυτικά:

  1. Στην ανακάλυψη των ιδιαίτερων κλίσεων, ενδιαφερόντων, επιθυμιών και αναγκών τους
  2. Στην εξοικείωση τους με τις έννοιες της αγοράς εργασίας, εμπορεύματος και χρήματος
  3. Στην στοχοθέτηση που κρίνεται αναγκαία για το μέλλον τους

Όλα αυτά επιτυγχάνονται:

Με αναλυτική ενημέρωση όλων των σχολών ΑΕΙ / ΑΤΕΙ με ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική αποκατάσταση που θα έχουν μετά το πέρας των σπουδών στην εκάστοτε σχολή

Πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών κάθε σχολής και ιδιαίτερα σε σχολές προτίμησης

Με ενδεικτικά τεστ προσανατολισμού και αξιολόγησης για το κάθε μαθητή ξεχωριστά και μέσω φυσικά της πλέον απαραίτητης συζήτησης ώστε να καταλήξουμε σε αυτό που πραγματικά αντιπροσωπεύει τον κάθε μαθητή μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες