Σεπτέμβριος 2022

Month

Καλό Φθινόπωρο! Καλή σχολική χρονιά!
Read More
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Read More
Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 καιτης ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και ταΤμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,κατά το διάστημα από, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 9Σεπτεμβρίου 2022.Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικάηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών...
Read More