Μάρτιος 2022

Month

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης για την Πυροσβεστική
Read More
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023
Read More
Οδηγίες προς τους υποψηφίους των Προκαταρκτικών Εξετάσεων
Read More
Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων στην Αεροπορία
Read More
Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την Αστυνομία
Read More