Νέα & Ενημερώσεις

Νέα

11-05-22 Τροποποίηση κατάταξης ΣΧΟΛΩΝ των Τμημάτων και των εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, η οποία θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης για την Πυροσβεστική

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης για την Πυροσβεστική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οδηγίες προς τους υποψηφίους των Προκαταρκτικών Εξετάσεων

Οδηγίες προς τους υποψηφίους των Προκαταρκτικών Εξετάσεων

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων στην Αεροπορία

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων στην Αεροπορία

Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την Αστυνομία

Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την Αστυνομία