Νέα

Category

«Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»
Read More
Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2023
Read More
Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νίκης αθλητών
Read More
Καλό Φθινόπωρο! Καλή σχολική χρονιά!
Read More
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Read More
Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 καιτης ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και ταΤμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,κατά το διάστημα από, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 9Σεπτεμβρίου 2022.Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικάηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών...
Read More
Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών 2023 Γενικού Λυκείου
Read More
Κελεύθεια Ο δρόμος προς τη γνώση!
Read More
1 2 3 11

Πρόσφατα σχόλια