Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Tag

Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 καιτης ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και ταΤμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,κατά το διάστημα από, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 9Σεπτεμβρίου 2022.Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικάηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών...
Read More

Πρόσφατα σχόλια