Λήξη μαθημάτων σχ.έτους 2023-2024

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του
διδακτικού έτους 2023-2024:
α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων των
Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων
(δημόσιων και ιδιωτικών) της Χώρας, η 29η Μαΐου 2024,
ημέρα Τετάρτη.
β. Των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της
Χώρας, η 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή.

https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/23_24/156.pdf