Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2022 και
της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις Σχολές και τα
Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,
κατά το διάστημα από, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 9
Σεπτεμβρίου 2022.
Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών
2022.

https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/21_22/293.pdf