ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Οι 10 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συμπλήρωση της αίτησης