23-09-21 Ανακοίνωση βαθμολογίας των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι
οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2021 στα
μαθήματα Γενικής Παιδείας ανακοινώνονται σήμερα σε όλα τα ΓΕΛ της χώρας τα
οποία είχαν αντίστοιχους υποψηφίους. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που
αναρτώνται στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα
βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία
του.
Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ θα
μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην
ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό
τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και
το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα ειδικών
μαθημάτων, τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας και την ηλεκτρονική υποβολή
Μηχανογραφικού Δελτίου.

ΠΗΓΗ: https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/21_22/038.pdf