ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Οι αθλητές που εισάγονται υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά και να δηλώσουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα. Αναλυτικότερα παρατίθεται το ΦΕΚ:

https://app.box.com/s/isnr1og6knfl3sg4za4fcr5uvo4izuqf

ΠΗΓΗ: https://studybot.employ.edu.gr/