ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ, 2021- 2022