ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ: ΟΙ 52 ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ