Οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος Κρήτης αποκτούν και κατεύθυνση Χημικού Μηχανικού