ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την πρόληψη μετάδοσης της πανδημίας κατά την προσέλευση των υποψηφίων στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της με αριθμ.
Φ.251/64572/Α5/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2363 Β’) με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών
εξετάσεων 2021, γραπτών ή προφορικών και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.», για την ασφαλή διεξαγωγή των
πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ,
ισχύουν:
α) ο καθαρισμός με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξέτασης και του βοηθητικού
εξοπλισμού πριν τη χρήση τους,
β) η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους
προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές
οδηγίες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και ανακοινώνονται από την Υγειονομική Επιστημονική
Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»
Για τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, στην κατηγορία «Αθλητισμός & COVID 19»

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

  1. Δ/νση Φυσικής Αγωγής
  2. Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων / Τμήμα Α’

ΠΗΓΗ: https://stadiodromia.gr/