Πανελλαδικές: Επιπλέον προδιαγραφές για τις προφορικές εξετάσεις

Λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού,, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, πρέπει να τηρούνται οι εξής επιπλέον προδιαγραφές,για την προφορική εξέταση  των υποψηφίων, στις εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Α. Οι επιτροπές προφορικής εξέτασης ΔΕΝ θα λειτουργήσουν στο χώρο λειτουργίας των ΒΚ, δηλαδή στους χώρους της βαθμολόγησης των γραπτών, αλλά σε παρακείμενο κτήριο ή ανεξάρτητες αίθουσες, για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός υποψηφίων και βαθμολογητών.

Β. Στις αίθουσες αναμονής και προετοιμασίας των προφορικών υποψηφίων, πρέπει να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου ανά υποψήφιο και οι αίθουσες να αερίζονται

Γ. Στις αίθουσες εξέτασης οι εξεταστές-βαθμολογητές και ο υποψήφιος θα τηρούν την απόσταση του 1,5 μέτρου και οι αίθουσες να αερίζονται

Δ. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης θα λειτουργεί ΜΟΝΟ μία τριμελής επιτροπή εξέτασης – σε κάθε τριμελή επιτροπή εξέτασης θα αναλογούν 5-7 το μέγιστο υποψήφιοι.

Πηγή: esos.gr 

ΠΗΓΗ: http://www.edu4u.gr/