Οι συντελεστές βαρύτητας των Στρατιωτικών Σχολών για τις Πανελλαδικές 2022