ΘΕΜΑ: Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. έτους 2021.Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193-Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.
  4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’), του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α’), του
  Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄), του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 Κ.Υ.Α «Σύσταση
  ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου
  ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ» (ΦΕΚ 422 Β΄/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και
  1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων
  του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.152/54311/Α5/17-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και
  Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ με το οποίο ζητήθηκαν οι εισηγήσεις των Περιφερειακών
  Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ορισμό των
  Εξεταστικών Κέντρων.
 7. Τις με αριθμ. Φ.26/7418/19-5-2021 ΠΔΕ Αττικής, Φ.26/4640/20-5-2020 ΠΔΕ Ανατ.
  Μακεδονίας-Θράκης, Φ.26/4163/19-5-2021, ΠΔΕ Β. Αιγαίου, 1968/19-5-2021, ΠΔΕ
  Δυτικής Ελλάδας, Φ.26.1/3845, ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, 3034/19-5-2021, ΠΔΕ
  Πελοποννήσου, 3227α/18-5-2021, ΠΔΕ Ηπείρου, φ.26/3828/18-5-2021, ΠΔΕ Θεσσαλίας,
  5383/19-5-2021, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων, 2254/19-5-2021, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας,
  9419/19-5-2021, ΠΔΕ Κρήτης, 4333/19-5-2021, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας, Φ.26.3/2203/19-5-
  2021, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου, Φ.26.1/3254, 3192, 3190, 3176/19-5-2021 εισηγήσεις των
  Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
  Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τον ορισμό:
α) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιφέρειες των οποίων
θα λειτουργήσουν τα Εξεταστικά Κέντρα (Ε.Κ.) στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
για τις Πανελλαδικές εξετάσεις σχολικού έτους 2020-2021 με το σύστημα εισαγωγής που
θεσπίστηκε με τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50
Α’), τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) και τον Ν. 4777/2021 (Α’ 25),
προκειμένου να εισαχθούν στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων
των Πανεπιστημίων,
β) του αριθμού των Εξεταστικών Κέντρων ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
των αντίστοιχων σχολικών συγκροτημάτων στα οποία θα εδρεύουν, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Α/Α Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
Ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4
2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
Ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3
Ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5
Ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
Ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
6 ΧΑΝΙΩΝ 1
Ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
7 ΧΑΝΙΩΝ 2 3
Ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
8 ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
9 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 3
Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
11 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1
Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Α/Α
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
12 ΔΡΑΜΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
2
13 ΔΡΑΜΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
14
ΕΒΡΟΥ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
3
15
ΕΒΡΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ»
16
ΕΒΡΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
«ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ»
17 ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
18 ΚΑΒΑΛΑΣ 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 3
19 ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
20 ΞΑΝΘΗΣ 2ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ 1
21 ΡΟΔΟΠΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
22 ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
23 ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 3
24 ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ
25
ΣΑΜΟΥ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 2
26 ΣΑΜΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
27 XIOY 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
28 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ
7
29 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
30 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ
31 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ ΚΩ
32 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
33 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ
34 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
35 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ
36 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ 10
37 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ
38 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ
39 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ
40 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΜΥΚΟΝΟΥ
41
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΪΡΗΣ»
42 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ
43 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ
44 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
45 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
46 Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
47 ΚΟΖΑΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
48 ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 3
49 ΚΟΖΑΝΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
50 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1o ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2
51 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1o ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
52 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ 1
53 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
54 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2
55 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ
56 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
57 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2
58 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
59 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
60 ΑΡΤΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 1
61 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
62 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
63 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
64 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
65 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
66 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ 2
67 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
68 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
6
69 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
70 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ
71 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
72 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
73 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
74 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 2ο
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
4
75 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 3ο
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
76 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
77 Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
78 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ
6
79 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
80 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
81 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
82 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
83 Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ
84 Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
5
85 Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
86 Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
87 Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
88 Δ΄ΑΘΗΝΑΣ 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
89 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ –
ΛΑΘΕΑ
5
90 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
91 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ “ΖΗΝΩΝ”
92 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ
93 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
94 ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2
95 ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
96 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
9
97 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
98 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
99 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
100 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
101 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
102 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ
103 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ
104
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
105 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2
106 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ
107 ΕΥΒΟΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
5
108 ΕΥΒΟΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
109 ΕΥΒΟΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
110 ΕΥΒΟΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
111 ΕΥΒΟΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
112 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1
113 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ
2
114 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
115 ΦΩΚΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
116 ΑΧΑΪΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
4
117 ΑΧΑΪΑΣ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ
118 ΑΧΑΪΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ
119 ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
120 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
4
121 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
122 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
123 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
124 ΗΛΕΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ 2
125 ΗΛΕΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
126 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2
127 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ
128 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2
129 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
130 ΛΑΡΙΣΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
4
131 ΛΑΡΙΣΑΣ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
132 ΛΑΡΙΣΑΣ 7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
133 ΛΑΡΙΣΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
134 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
135 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 3
136 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜ. ή ΕΣΠ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
137 ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5
138 ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
139 ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
140 ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
141 ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
142 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ
8
143 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
144 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ
145 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
146 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ
147 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
148 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
149 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
150 ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ 1
151 ΚΙΛΚΙΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ 1
152 ΠΕΛΛΑΣ 1ο ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ
2
153 ΠΕΛΛΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
154 ΠΙΕΡΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2
155 ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
156 ΣΕΡΡΩΝ 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ 2
157 ΣΕΡΡΩΝ 2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
158 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1
Τα Εξεταστικά Κέντρα ΕΠΑΛ που δεν διαθέτουν σύστημα ΣΑΜ, θα συνεργαστούν με
τις πλησιέστερα Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, κατά περίπτωση, που διαθέτουν το σύστημα
ΣΑΜ.
Κατόπιν της υπογραφής της παρούσας Απόφασης, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι
των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης, σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης, να
προχωρήσουν στον ορισμό της κατανομής των υποψηφίων ΕΠΑΛ ανά Εξεταστικό Κέντρο
ΕΠΑΛ έτους 2021, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε
περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο κ. Υπουργού, 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή, 3. Γεν. Γραμ. ΑΒΕΕΑ 4. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

 1. Γενική Δ/νση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, 6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Δικτυακών Συστημάτων 7.
  Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 8. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 9. Διεύθυνση Τακτικού
  Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ. 10.Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων-Τμήμα Β’

ΠΗΓΗ: https://stadiodromia.gr/