ΕΠΑΛ: Διδασκαλία Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2019-2020.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας