Μηχανογραφικό Δελτίο Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ

Διαβάστε στο νέο ΦΕΚ τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που μπορούν να δηλώσουν οι τελειόφοιτοι Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ ανά επιστημονικό πεδίο όπως διαμορφώνονται στο νέο μηχανογραφικό δελτίο. Αναλυτικότερα εδώ.