Επικοινωνία:

Αγ. Ιεροθέου & Αξαρίου, Ανθούπολη

Τηλ. 210 57 11 830, 6972 571 070, 6980 957 217